Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre nettopplevelsen din. Vet å bruke nettsedet godtar du denne bruken.
Informasjon om informasjonskapsler

INDVENDIGE PARASITTER

Spolorm

Dette er den vanligste endoparasitten hos hunder i Norden. Valper smittes ofte gjennom morsmelken, da spolormene kan ligge i dvale hos den voksne hunden og først aktiveres når tispen blir drektig. Spolormene vandrer deretter bl.a. til melkekjertlene, og dermed blir valpene infisert når de dier.

Symptomer:

Infeksjonen kan være symptomfri, men i tilfeller der det er snakk om massiv infeksjon kan hunden kaste opp eller få diaré, og det kan også oppstå luftveissymptomer. Dessuten kan valper få væske i bukhulen, som gir dem tykk mage.

Diagnose:

Dyrlegen kan påvise egg fra spolorm ved å undersøke en avføringsprøve fra hunden. Noen ganger kan man også se voksne spolormer i oppkast eller avføring fra en infisert hund.

Behandling:

Drektige og diegivende tisper bør behandles mot spolorm. Valper bør behandles annenhver uke fra de er to uker gamle inntil to uker etter avvenning. Voksne hunder bør kun behandles ved påvist infeksjon.

Hakeorm

Hakeorm er vanlig i Sør-Europa, men forekommer sjeldnere hos hunder i Norden.

Symptomer:

Hakeormen biter seg fast i tarmveggen og suger blod. I milde tilfeller vil det ikke oppstå symptomer, men ved alvorlig infeksjon kan man se blodmangel, diaré og generell svekkelse av hunden. Visse typer hakeorm kan gi hudbetennelse på potene og mellom tærne.

Diagnose:

Egg fra hakeorm kan påvises i en avføringsprøve.

Piskeorm

Piskeorm er forholdsvis sjelden i Norden, men hyppigere i Sør-Europa. De finnes typisk på kenneler med mangelfull hygiene. Valper er mest utsatte for infeksjon.

Symptomer:

Piskeorm setter seg fast med den ene enden inne i tarmveggen. Infeksjon kan forårsake diaré og blodmangel.

Diagnose:

Piskeormens egg har en karakteristisk sitronformet fasong og kan finnes i hundens avføring når man får undersøkt en avføringsprøve hos dyrlegen.

Revens lungeorm

Finnes sporadisk i Danmark, Sverige og Norge. Ormen overføres via snegler som hunden spiser.

Symptomer:

Kronisk hoste er det vanligste symptomet på infeksjon med lungeorm.

Diagnose:

Dyrlegen kan stille diagnosen ved å undersøke hundens avføring. Ved de fleste andre infeksjoner med endoparasitter ser man etter ormeegg, men eggene til revens lungeorm er allerede blitt klekket inne i hunden, og man vil derfor kunne finne ormelarver i avføringen.

Fransk hjerteorm

Svært utbredt i Danmark, men mindre vanlig i resten av Norden. Hunden smittes via snegler den spiser. De voksne ormene oppholder seg i høyre hjertehalvdel og i blodkretsløpet mellom hjertet og lungene. Når de voksne hjerteormene legger egg, føres disse ned til lungene hvor de klekkes og vandrer gjennom lungevevet til den luftholdige delen av lungene.

Symptomer:

Ofte ses hoste, nedsatt arbeidsevne og pustebesvær. Man kan også se økt blødningstendens, kretsløpsforstyrrelser eller nevrologiske symptomer.

Diagnose:

Hunden vil ofte hoste opp larver og sluke dem, så de havner i avføringen hvor de kan påvises ved en spesiell test kalt Baermanns test.

Behandling:

Fransk hjerteorm kan behandles med flere forskjellige legemidler som også er effektive mot rundorm. Bor man i et område hvor hunden konstant er utsatt for smitte, er det en god ide å forebygge infeksjon med en månedlig behandling. Snakk med dyrlegen din om eventuell forebyggende behandling til hunden din.

Tropisk hjerteorm

Finnes utelukkende i Sør-Europa og overføres via mygg. De voksne hjerteormene slår seg ned i hundens hjerte. Tropisk hjerteorm er forholdsvis store, og når det finnes mange ormer, vil hjertet slutte å fungere.

Symptomer:

Kretsløpsproblemer og hjertesvikt

Diagnose:

Hjerteormens larver kan påvises direkte i blodet.

Behandling:

Infeksjonen er nesten umulig å behandle. Det er derfor av største viktighet å forebygge infeksjon. Dette gjøres dels med insektmiddel, dels ved å gi et legemiddel mot hjerteorm fast en gang i måneden.

Bendelorm

Bendelorm finnes kun sporadisk hos hunder i Norden. Den overføres utelukkende via mellomverter som lopper og gnagere, kaniner eller kveg. Hunden må innta ormen gjennom munnen – f.eks. via infisert kjøtt – for å bli smittet.

Symptomer:

Ved mild infeksjon er det sjelden man ser symptomer, men hvis hunden er kraftig infisert, kan det ses symptomer som avmagring og generell svekkelse.

Diagnose:

Noen ganger kan det ses ledd av bendelorm i avføringen eller i pelsen omkring anus. Andre ganger kan man finne egg fra bendelorm ved undersøkelse av avføringen.

Revens dvergbendelorm

Denne parasitten finnes sporadisk i Norden, men infeksjonen kan være svært farlig for mennesker, som kan få en tumorlignende tilstand i leveren.

Symptomer:

Hunden får ofte ikke symptomer, men på grunn av smittefaren for mennesker vil man i enkelte tilfeller velge å gi hunden en forebyggende behandling hver måned, hvis hunden lever et liv som gjør at den regelmessig utsettes for smitterisiko.